Sunn Kompis er vår motivasjonskampanje. Vi ønsker å motivere mennesker til å leve et sunt og godt liv, både på innsiden og utsiden. Det er et helhetlig tilbud med hovedfokus på sunn pust, bevegelse, mat, tanker og følelser.

Vårt første prosjekt er en antimobbekampanje. Mobbing kan sette sterke spor både hos mobbeoffer og mobber. Det er dessverre alt for lite kunnskap om hvordan uforløste følelser kan skape problemer senere i livet, i form av fysisk og psykisk smerte. Derfor tilbyr vi et lavterskeltilbud for å spre kunnskap og bevissthet rundt mobbing, og gi de verktøyene som trengs for å hjelpe både mobbeoffer og mobber.

Ta kontakt for mer informasjon om kurs og foredrag. Det tilrettelegges både for barn, og for de som jobber med barn og unge.